FAQ

FAQ WERK EN MANTELZORG

Overzicht veelgestelde vragen

 

1. Wat kan ik als werkgever doen op vlak van mantelzorgvriendelijkheid?

2. In mijn organisatie werken geen mantelzorgers!

3. Welke investering vraagt dit van mij als werkgever wanneer ik een mantelzorgvriendelijke organisatiecultuur wens te installeren?

 


1. Wat kan ik als werkgever doen op vlak van mantelzorgvriendelijkheid?

Je bent als werkgever bereid om iets te doen voor de werkende mantelzorgers in je bedrijf, maar je weet niet om welke werknemers het gaat? Maak het thema mantelzorg bespreekbaar, geef aan dat je openstaat voor vragen van werknemers. Dit kan via een formele campagne (download de poster), eventueel een enquête (Ga naar de Organisatiescan) of brochure, maar evengoed via informele contacten tussen directe leidinggevenden en werknemers. Sensibiliseer de rechtstreeks leidinggevenden omtrent het thema mantelzorg. Zijn zij op de hoogte van werknemers die mantelzorgtaken opnemen? Krijgen zij specifieke vragen of zien zij signalen bij hun teamleden? Misschien zijn sommige werknemers af en toe ziek of vertonen ze tekenen van overbelasting. Toon als leidinggevende je betrokkenheid en maak de werknemer erop attent dat er samen naar oplossingen kan worden gezocht. Op die manier wordt de deur naar een gesprek opengezet. Het blijft echter de keuze van de werknemer of hij of zij al dan niet op die uitnodiging ingaat. Leidinggevenden kunnen op deze website een handleiding downloaden voor het voeren van een gesprek over de combinatie tussen zorg en werk ('Mantelzorggesprek').

Het installeren van een transparante communicatie kan aanvankelijk onwennig zijn voor leidinggevenden en/of werknemers. Het is daarom goed om de achterliggende redenen voor deze plotse aandacht voor de privésituatie van werknemers te verduidelijken. Verklaar waarom je het thema mantelzorg op de agenda wil plaatsen. Kader dit eventueel vanuit de missie en waarden van je organisatie.

Als werkgever hoef je niet alles 'op te lossen'. Er bestaan heel wat externe diensten waarop de mantelzorger een beroep kan toen om de zorg haalbaar te maken. Dit kan meer tijd en energie vrijmaken voor arbeidstaken. Het kan daarom interessant zijn om de werknemer te wijzen op het bestaan van deze diensten en voorzieningen. Daarvoor kan je de 'Mantelzorgwijzer' raadplegen.


2. In mijn organisatie werken geen mantelzorgers!

Dat kan best, zeker in organisaties met een beperkt aantal werknemers. Uit cijfers blijkt echter dat 5 tot 10 procent van de Vlamingen op beroepsactieve leeftijd mantelzorgtaken opneemt. De werkgever is bovendien niet altijd op de hoogte van het feit dat bepaalde medewerkers na hun werk (en eigenlijk 24u per dag) mantelzorger zijn. Dat heeft verschillende redenen. Sommige mantelzorgers hebben het gevoel dat mantelzorger zijn iets is wat tot de privésfeer behoort en waar zij de werkgever niet moeten mee ‘lastigvallen’. Andere mantelzorgers durven het thema moeilijk ter sprake brengen op de werkvloer, noch bij de leidinggevende, noch bij collega’s. Slechts 55% van de mantelzorgers bespreekt mantelzorg op het werk (Werk & Mantelzorg, www.werkenmantelzorg.nl). Bovendien hoeft het niet zo te zijn dat, wanneer er momenteel geen mantelzorgers in uw organisatie werken, dit altijd zo zal blijven. Het kan namelijk iedere werknemer op elk moment overkomen.


3. Welke investering moet ik als werkgever doen wanneer ik een mantelzorgvriendelijke organisatiecultuur wens te installeren?

De werkgever zal zelf beperkte tijd en middelen moeten investeren in het uitwerken van het beleid. Dit gaat vooral om arbeidsuren (uitdenken van visie, communicatie…). Daarnaast kan hij vrij beslissen of er bijkomende investeringen worden gemaakt, zoals het toekennen van extra betaalde verlofdagen. Dit is zeker geen noodzaak.

De mantelzorger op zijn/haar beurt zal zich kwetsbaar opstellen door de privé-situatie en bijhorende belasting ter sprake te brengen. Mogelijks zal hij/zij ook (tijdelijk) wat financiële middelen en/of verantwoordelijkheid moeten inleveren, bijvoorbeeld wanneer zorgverlof de beste oplossing blijkt te zijn.

Over het algemeen vergt het installeren van een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid slechts beperkte tijd en financiële middelen, zeker wanneer ervoor gekozen wordt om het thema in te passen in een reeds bestaand beleid. Na de ontwikkelingsfase, waarbij het beleid wordt uitgetekend, gaat het vooral om het ‘levend houden’ van het thema, en het introduceren bij nieuwe werknemers. Verder kan de werkgever evalueren in hoeverre de rechtstreeks leidinggevenden op de hoogte zijn van het nieuwe beleid en dit in hun dagelijkse handelen ten uitvoer brengen.