Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

Organisaties en bedrijven die een 'MVO'-insteek hanteren, streven naar meerwaardecreatie op drie domeinen, nl.

Profit: goederen/diensten voortbrengen met winst als maatstaf voor de maatschappelijke waardering ervan (economische dimensie)

People: de gevolgen van ondernemen voor mensen binnen en buiten de onderneming (sociale dimensie)

Planet: de effecten van ondernemen op het natuurlijke leefmilieu (milieudimensie)

Deze drie dimensies ( de 'triple p-bottomline') worden op een systematische manier geïntegreerd in de bedrijfsvoering. Het is een proces van continu verbetering dat in overleg en dialoog met de stakeholder gebeurt. MVO omvat in feite alle bedrijfsactiviteiten die bijdragen aan een duurzame ontwikkeling.

In KMO's wordt vaak de term 'verantwoord ondernemerschap' gebruikt, in plaats van MVO. Individuele ondernemingszin wordt verenigd met een breder gevoel voor maatschappelijke verantwoordelijkheid.  

Het concept MVO kan op verschillende manieren worden ingevuld.

  • bescherming van het milieu
  • een veilige en gezonde werkomgeving
  • aandacht voor diversiteit
  • duurzame klantenrelaties
  • samenwerking met stichtingen, ngo's...
  • ...

Ook de combinatie van betaald werk en mantelzorg kan binnen een MVO-strategie worden ingepast. Organisaties die hierop inzetten, focussen op de people-dimensie van het MVO-verhaal. Aandacht voor de extra rol die medewerkers als mantelzorger buiten het werk opnemen, kadert in duurzame inzetbaarheid en getuigt van aandacht voor maatschappelijke thema's en een toekomstgerichte visie.

Bron en meer info: MVO Vlaanderen


[Terug]