Uitnodiging

 

Ons Zorgnetwerk nodigt u graag uit op onze Train de Trainer "Mantelzorgvriendelijk Personeelsbeleid".

Zorginstellingen kampen met een krap budget, de samenleving vergrijst en we zullen met zijn allen langer aan het werk moeten blijven. Dit zijn slechts enkele maatschappelijke tendensen waardoor steeds meer beroep wordt gedaan op mantelzorg. Deze mantelzorgers combineren steeds vaker de zorg voor een hulpbehoevende naaste met zorg voor hun gezin én een job. 

Een duurzaam personeelsbeleid waarin oog is voor de nog vaak onzichtbare mantelzorger is dus meer dan ooit aan de orde! Belangrijk hierbij is het proactief bespreekbaar maken van het thema mantelzorg. Organisaties hebben er immers alle belang bij om ook medewerkers met mantelzorgtaken gemotiveerd en duurzaam inzetbaar te houden.

Via de Train de Trainer kunt u alle handvaten en tools, die in ons boek en deze website aan bod komen, met betrekking tot mantelzorgvriendelijk ondernemen verwerven en inoefenen. Hiermee wordt u zelf expert in mantelzorgvriendelijkheid, kunt u dit thema onder de aandacht brengen binnen uw bedrijf en indien u coach of trainer bent, kan u met de tools en vormingen bedrijven op maat ondersteunen. 

 

DOELGROEP

De Train de Trainer is gericht naar consultants, trainers, coaches, adviseurs arbeidsorganisatie, interne personeelsmedewerkers, leidinggevenden,… met interesse in mensgericht én toekomstgericht HR-beleid.

Na afloop van de train de trainer

  • Onderkent u het belang van een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid.
  • Weet u hoe u werkgevers kan aanspreken over dit thema.
  • Kan u werkgevers overtuigen van de meerwaarde van een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid.
  • Kan u aan de slag als “consulent mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid” en als dusdanig verandertrajecten rond mantelzorgvriendelijkheid begeleiden – ook binnen de eigen organisatie.
  • Kan u al onze tools, vormingen en presentaties zelf gebruiken in de ondersteuning van een mensgericht HR-beleid.

 

 

PRAKTISCH

Om te weten wanneer de volgende Train-de-trainer doorgaat of om binnen uw organisatie met een groep medewerkers de train de trainer te volgen, neem gerust contact op via onszorgnetwerk@ons.be. Zij kunnen u ook op de hoogte stellen van kostprijs en andere praktische zaken.

 

Hopelijk tot snel!