Stappenplan

STAPPENPLAN

Wil men verder gaan dan het top-down introduceren van enkele losstaande maatregelen voor werkende mantelzorgers, en inzetten op het uitbouwen van een duurzaam ‘mantelzorgvriendelijk’ personeelsbeleid, dan is een veranderingstraject binnen de organisatie nodig.

Het stappenplan geeft een voorbeeld van een modeltraject, met suggesties voor projectmanagement en het gebruik van instrumentarium, alsook enkele kritische succesfactoren. Dit document wil slechts enkele pistes en tools voorstellen en heeft niet de intentie om exhaustief te zijn. Niettemin worden in dit document enkele suggesties gegeven van concrete stappen die kunnen genomen worden om een mantelzorgvriendelijk beleid te implementeren, met acties voor elk van de drie pijlers van een mantelzorgvriendelijk beleid, nl. visie, cultuur van bespreekbaarheid en maatregelen (bijlage 2). De acties kunnen ‘los’ ingezet worden, net als het ontwikkelde instrumentarium, maar het geniet de voorkeur om acties in te bedden in een ruimer kader en traject. Bij elke stap worden tools voorgesteld die kunnen helpen bij de concrete uitvoering. In bijlage 3 wordt een overzicht van de tools gepresenteerd.

Hoewel dit document dus een richting wil wijzen voor het opzetten van een traject en het gebruik van de tools, hoeven deze stappen niet van begin tot einde gevolgd te worden. De uiteindelijke concrete inhoudelijke invulling van een mantelzorgvriendelijk beleid is uiteraard altijd afhankelijk van hoe de organisatie eruit ziet, de mate waarin het thema leeft, de manier waarop het beleid werd ontwikkeld, het draagvlak bij het management en de mate waarin de organisatie wil en kan investeren in een mantelzorgvriendelijk beleid: het is met andere woorden het resultaat van een maatwerktraject.

Mail naar mantelzorgvriendelijk-ondernemen@howest.be en vraag naar een kopie van het stappenplan.