Vormingsbundel

VORMINGSBUNDEL

Algemeen

De vormingsbundel is een bundeling van vormingsmethodieken rond het thema ‘werk en mantelzorg’ voor alle beroepsgroepen binnen de organisatie. De vormingen zijn opgebouwd als een interactief traject met als output een organisatiespecifiek ‘mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid’. Ze zijn opgesplitst in een pakket voor de bedrijfsleiding, een pakket voor rechtstreeks leidinggevenden, en één voor de overige medewerkers. De vorming kan begeleid worden door een interne HR-medewerker, een externe consultant, een vormingsmedewerker of een interne mantelzorgcoach. Het vormingspakket is hapklaar, maar kan desgewenst ook selectief toegepast worden. Wie als organisatie aanvullende vormingen wil geven voor bepaalde doelgroepen of rond bepaalde thema’s, of wie de standaardvormingen met andere oefeningen wil uitbreiden, kan de extra fiches op het einde van de vormingsbundel benutten.

Praktische info

Wie

De vormingsbundel betracht verschillende doelgroepen binnen de organisatie te bereiken. Er zijn standaardvormingen voor het managementteam, voor de rechtstreeks leidinggevenden en voor de werknemers. Het vormingsaanbod kan begeleid worden door een HR-medewerker of mantelzorgcoach binnen de eigen organisatie of door een externe consultant of vormingsmedewerker.

    Wanneer    

Het vormingspakket helpt organisaties om het traject naar mantelzorgvriendelijkheid volgens de eigen wensen en noden vorm te geven, met input en feedback van diverse actoren binnen de organisatie. De uitgewerkte vormingen vinden doorheen het ganse traject plaats. In de vormingsbundel is er verduidelijkt op welke manier de verschillende vormingen elkaar kunnen opvolgen en aanvullen. De vormingen en/of extra fiches kunnen eveneens benut worden om het thema ‘mantelzorgvriendelijkheid’ binnen de organisatie op langere termijn op te frissen en te verdiepen.

 

Download hier het vormingsmateriaal:

 

 • Standaardvormingen:
 1. Infosessie managementteam - PowerPoint infosessie managementteam
 2. Vorming managememtteam - PowerPoint vorming management
 3. Vorming rechtstreeks leidinggevenden - PowerPoint vorming rechtstreeks leidinggevenden
 4. Vorming werknemers - PowerPoint vorming werknemers
 5. Algemene verbindende vorming - PowerPoint algemene verbindende vorming  

 

 • Fiches met bijhorend materiaal:
 1. Wat is mantelzorg (1) - PowerPoint fiche 1
 2. Wat is mantelzorg (2) - PowerPoint fiche 2
 3. Mantelzorg versus vrijwillige zorg - PowerPoint fiche 3 - Materiaal fiche 3
 4. Mantelzorg in onze maatschappij - PowerPoint fiche 4
 5. Hoe voelt het om zelf mantelzorger te zijn - PowerPoint fiche 5 - Materiaal fiche 5
 6. Mantelzorger binnen mijn organisatie - PowerPoint fiche 6 - Materiaal fiche 6
 7. Mantelzorgquiz - PowerPoint fiche 7 - Materiaal fiche 7
 8. Stellingenspel - PowerPoint fiche 8
 9. Hoe kan een mantelzorgvriendelijke organisatie er uit zien - PowerPoint fiche 9
 10. Hoe mantelzorgvriendelijk is mijn organisatie (1) - PowerPoint fiche 10 - Materiaal fiche 10
 11. Hoe mantelzorgvriendelijk is mijn organisatie (2) - PowerPoint fiche 11 - Materiaal fiche 11
 12. Theoretisch kader mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid - PowerPoint fiche 12
 13. Pijlers van een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid - PowerPoint fiche 13 - Materiaal fiche 13
 14. Naar een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid - PowerPoint fiche 14
 15. Mantelzorggesprek - PowerPoint fiche 15 - Materiaal fiche 15
 16. Reflectie mantelzorggesprek - PowerPoint fiche 16 - Materiaal fiche 16
 17. Mantelzorgvriendelijke maatregelen - PowerPoint fiche 17 - Materiaal fiche 17
 18. Mijn mantelzorgvriendelijke organisatie - PowerPoint fiche 18
 19. Rollen van verschillende actoren - PowerPoint fiche 19 - Materiaal fiche 19
 20. Ontwikkelen van een mantelzorgvriendelijke visie - PowerPoint fiche 20
 21. Getuigenissen 'mantelzorgvriendelijke managers' - PowerPoint fiche 21
 22. Visieontwikkeling - PowerPoint fiche 22
 23. Toekomst/transitie binnen de organisatie - PowerPoint fiche 23
 24. Welke oplossing stel je voor - PowerPoint fiche 24 - Materiaal fiche 24
 25. Mantelzorgwijzer - PowerPoint fiche 25 - Materiaal fiche 25
 26. Doe het zelf pakket - PowerPoint fiche 26 - Materiaal fiche 26
 27. Organisatiescan - PowerPoint fiche 27 - Materiaal fiche 27
 28. Mantelzorgcoach - PowerPoint fiche 28
 29. Reflectie - PowerPoint fiche 29
 30. Reflectie Elevatorpitch - PowerPoint fiche 30

 


[Terug]

[Volgende tool - Leidraad mantelzorggesprek]