Train-de-trainer

TRAIN DE TRAINER

Algemeen

De train de trainer-opleiding heeft als doel alle geïnteresseerden (HR-managers, consultants, trainers, adviseurs arbeidsorganisatie, syndicale afgevaardigden, …) specifieke kennis en kunde bij te brengen zodat zij organisaties kunnen begeleiden in het mantelzorgvriendelijk ondernemen.  Na het volgen van de train de trainer beschikken de deelnemers over een achtergrond inzake mantelzorg en werk en over voldoende affiniteit met de ontwikkelde instrumenten om als ‘consulent mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid’ zelf opleidingen en vormingen rond het thema te kunnen geven en/of om organisaties bij te staan in een verandertraject naar een mantelzorgvriendelijke bedrijfscultuur. De deelnemers maken kennis met de gevoeligheden en aandachtspunten waarmee rekening gehouden moet worden in het kader van mantelzorgvriendelijk ondernemen.

Voor meer informatie betreffende de train-de-trainer of voor vragen aangaande  op maat gemaakte trainingen, adviesverlening, coaching... kan u steeds surfen naar www.onszorgnetwerk.be of mailen naar onszorgnetwerk@ons.be .

Praktische info

Wie

De train de trainer is er voor iedereen die geïnteresseerd is in mantelzorgvriendelijk ondernemen en kennis wil vergaren rond het begeleiden van organisaties op hun weg naar een mantelzorgvriendelijk beleid.

Wanneer

In de periode september 2018 - december 2019 zal op regelmatige basis een train de trainer-opleiding georganiseerd worden. Contacteer Ons Zorgnetwerk voor meer informatie of neem een kijkje op deze website.

Werkwijze

Het concept ‘train de trainer’ houdt in dat iemand die als consulent werk en mantelzorg aan de slag wil, eerst een volledige vorming doorloopt, om daarna zelf organisaties te ondersteunen bij het mantelzorgvriendelijk ondernemen en/of workshops m.b.t. het desgewenste thema te geven. De train de trainer omvat onderstaande thema’s:

  • Thema 1: Mantelzorg en de combinatie werk en zorg
  • Thema 2: Mantelzorgvriendelijk ondernemen
  • Thema 3: Toolbox mantelzorgvriendelijk ondernemen
  • Thema 4: Het ondersteunen van organisaties naar een mantelzorgvriendelijk beleid
  • Thema 5: Vormingen m.b.t. mantelzorgvriendelijk ondernemen
 Aandachtspunten 

Er wordt van de deelnemers geen ervaring inzake het thema mantelzorg verwacht, wel is een basis in het geven van vormingen en het ondersteunen van verandertrajecten binnen organisaties aangewezen.

Extra info

De volledige train de trainer duurt ongeveer 12 uur, dus 3 à 4 halve dagen.


[Terug]

[Volgende tool - Poster]