Mantelzorgwijzer

MANTELZORGWIJZER

Algemeen

De mantelzorgwijzer is een doorverwijsinstrument met relevante informatie en contactgegevens van instanties die een bijdrage kunnen leveren aan een vlot en ‘waterdicht’  traject rond de afstemming van werk en mantelzorg.

De mantelzorgwijzer wordt momenteel niet meer up-to-date gehouden. Voor de meest up-to-date informatie verwijzen we graag door naar het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg.

Het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg  is het online trefpunt voor mantelzorgers en zij die met hen samenwerken. Op hun website wordt steeds de meest actuele kennis en informatie aangeboden over rechten, financiëen, hulp en ondersteuning,...


Praktische info betreffende de mantelzorgwijzer.

Wie

De mantelzorgwijzer is in downloadbaar formaat beschikbaar voor iedereen die op zoek is naar informatie rond de afstemming tussen werk en mantelzorg: (werkende) mantelzorgers, personeelsmedewerkers, mantelzorgcoach, leidinggevenden, bedrijfsarts, vertrouwenspersoon, preventie-adviseur, loopbaanbegeleiders, HR-consultants, etc.

Wanneer

De mantelzorgwijzer kan door verschillende actoren (personeelsdienst, rechtstreeks leidinggevenden, HR-verantwoordelijken, loopbaancoaches, …) gebruikt worden om advies te geven of een antwoord te bieden op vragen van werknemers rond de combinatie van werk en mantelzorg. Ook kan het een handig instrument zijn om medewerkers door te verwijzen naar nuttige instanties en/of informatiekanalen met betrekking tot werk en/of mantelzorg.

Werkwijze

De mantelzorgwijzer kan zelfstandig door de (werkende) mantelzorger gebruikt worden. Het kan nuttig zijn wanneer andere bovengenoemde actoren (binnen of buiten de organisatie) toepasselijke informatie helpen uitfilteren en meegeven met de betreffende werknemer. De mantelzorgwijzer bestaat uit verschillende delen:

  1. Mogelijke maatregelen binnen de organisatie voor werknemers in loondienst.
  2. Mogelijke maatregelen buiten de organisatie.
  3. Organisaties en diensten die nuttig kunnen zijn m.b.t. het combineren van werk en mantelzorg.
  4. Nuttige instanties en/of informatiekanalen m.b.t. mantelzorg.

Per onderdeel worden verschillende maatregelen opgesomd. Elke  maatregel wordt toegelicht en er wordt vermeld waar men de maatregel kan aanvragen.

 Aandachtspunten 

De mantelzorgwijzer is geen alomvattend, maar eerder een samenvattend document dat de veelheid aan informatie en diensten op een overzichtelijke manier beoogt te bundelen. Voor de uitgebreide, meest recente informatie omtrent een bepaalde maatregel, raadpleegt men best de aangegeven contactpersonen en/of diensten.

Extra info

De mantelzorgwijzer biedt een overzicht van wettelijke regelingen en kan als dusdanig ook gebruikt worden om kennis op te doen over bestaande mantelzorgvriendelijke maatregelen en hun voorwaarden, los van specifieke casussen.

 

[Dowload hier de mantelzorgwijzer] 


[Terug]

[Volgende tool - Train de trainer]