Maatregelen

MANTELZORGVRIENDELIJKE MAATREGELEN

Algemeen

Mantelzorgvriendelijke maatregelen zijn maatregelen die ingezet kunnen worden om de afstemming tussen werk en zorg te faciliteren en te ondersteunen. Er werd een lijst ontwikkeld met een ruime waaier aan creatieve mantelzorgvriendelijke maatregelen die organisaties inspiratie kunnen bieden. Organisaties kunnen ervoor kiezen om bepaalde maatregelen te introduceren in de eigen organisatie, en dit volgens de eigen noden en wensen, mogelijkheden en beperkingen.

Praktische info

Wie

Alle actoren binnen een organisatie kunnen de lijst met mantelzorgvriendelijke maatregelen gebruiken ter inspiratie en aftoetsen of bepaalde maatregelen mogelijk en/of wenselijk zijn voor de eigen situatie.

Wanneer

Deze lijst kan doorheen het hele traject naar een mantelzorgvriendelijke organisatiecultuur gebruikt worden.

Werkwijze

Uit deze lijst van maatregelen kan inspiratie gehaald worden voor het introduceren van mantelzorgvriendelijke maatregelen in de eigen organisatie. Niet enkel het introduceren van maatregelen, ook het expliciteren van bestaande maatregelen die kunnen worden aangewend in mantelzorgsituaties, valt onder ‘mantelzorgvriendelijk’ beleid.
Het is vaak zo dat organisaties reeds heel wat (potentiële) ‘mantelzorgvriendelijke maatregelen’ in huis blijken te hebben, maar dit zelf niet altijd zo benoemen en/of naar werknemers communiceren. De maatregelen zijn dikwijls wel beschikbaar, maar niet altijd gekend; of worden wel toegepast in het kader van gezinsvriendelijkheid, maar niet specifiek met betrekking tot mantelzorg. Het is dus van belang aandacht te besteden aan de communicatie naar de werkende mantelzorgers en zijn/haar collega(’s) toe.

 Aandachtspunten 

Hoewel deze lijst inspiratie kan bieden, moet er steeds voor gezorgd worden dat de focus blijft liggen op unieke, optimaal afgestemde maatwerkoplossingen, en dit door middel van een gesprek tussen de mantelzorger en zijn/haar leidinggevende. Dit omwille van het feit dat elke mantelzorgsituatie uniek is (zowel in aard als intensiteit van de zorg), elke mantelzorger zijn/haar eigen draaglast en draagkracht heeft (gedetermineerd door diverse factoren), zijn unieke functieprofiel heeft binnen de organisatie, bepaalde financiële noden heeft, alsook wensen op vlak van sociaal contact en arbeidsinvullen, etc.

Extra info

Deze lijst met maatregelen werd samengesteld op basis van literatuur, best practices uit andere landen, en verhalen van werkende mantelzorgers en HR-managers uit Vlaanderen en Nederland.

Getuigenis mantelzorgvriendelijke maatregelen

"Wij zetten in op mantelzorgvriendelijk ondernemen. Dit is niet hetzelfde als een resultaatsverbintenis, we gaan niet turven hoeveel ‘mantelzorgvriendelijke’ maatregelen er mogelijk zijn, maar het gaat vooral om het creëren van een cultuur van bespreekbaarheid. Dat is het belangrijkste!" (Johan Himpe - Directeur woonzorgcentrum)


[Terug]

[Download hier de lijst mantelzorgvriendelijke maatregelen]