Start

AAN DE SLAG!

Ben je overtuigd van het belang van mantelzorgvriendelijk ondernemen en wil je de eerste stappen zetten naar een mantelzorgvriendelijke organisatiecultuur, dan kan je op deze website verschillende handvaten en tools vinden die je hierbij kunnen helpen. Je kan alle tools gratis downloaden op deze website. Voor een bevattelijke integratie van alle stappen en tools, zowel als tips met betrekking tot valkuilen en aandachtspunten, verwijzen we graag naar ons boek.

Het theoretisch kader biedt de nodige achtergrondinformatie over het concept mantelzorgvriendelijk ondernemen [Lees meer - Theoretisch kader]

Een uitgebreid stappenplan helpt je op weg naar een mantelzorgvriendelijk beleid. [Lees meer - Stappenplan]

Bovendien zijn er heel wat tools ter beschikking die organisatiespecifiek ingezet kunnen worden, los van of in een volledig veranderingsproces. [Lees meer - Overzicht tools]

Wil je onze Train de Trainer volgen? Dit is onze tweedaagse opleiding waarin je alle tools en vormingen leert kennen om zelf aan de slag te kunnen, zowel intern als met externen. Ons Zorgnetwerk geeft deze Train de Trainer in samenwerking met het Kennispunt Mantelzorg, om de kwaliteit van overdracht van alle knowhow te kunnen waarborgen.  [Lees meer - Train de Trainer]

Beschik je reeds over verschillende mantelzorgvriendelijke maatregelen, maar zoek je nog extra inspiratie? [Lees meer - Mantelzorgvriendelijke maatregelen]
 


Verder op deze website vind je enkele praktijkverhalen van zowel werkende mantelzorgers als werkgevers en HR-managers over de combinatie van werk en zorg.

Wil je meer weten over hoe deze website tot stand gekomen is? [Lees meer - ESF-project]