Consulenten Mantelzorgvriendelijk Personeelsbeleid

CONSULENT MANTELZORGVRIENDELIJK PERSONEELSBELEID

Ons Zorgnetwerk biedt 2 typetrajecten aan:

  • Train-de-trainerpakket ‘Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid’
  • Individuele coaching op maat van organisaties, bedrijven en openbare besturen

Het train-de-trainerpakket is bedoeld voor organisaties en bedrijven die op zelfstandige basis met ‘mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid’ aan de slag willen.  Het boek “Werken-Zorgen-Leven, naar een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid” wordt hierbij  gebruikt als leidraad.

Voor wie?  Leden van directie, HR-managers, leidinggevenden betrokken bij veranderingsmanagement

 

Wie onze Train de Trainer gevolgd heeft, wordt 'Consulent Mantelzorgvriendelijk Personeelsbeleid'. Nadien kunnen deze 'Consulenten Mantelzorgvriendelijk Personeelsbeleid' zelf met de tools en informatie aan de slag om bedrijven te sensibiliseren en vormingen te geven omtrent mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid. Anderzijds kunnen zij ook intern aan de slag om hun organisatie te begeleiden naar een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid. Wil u zelf ook de Train de Trainer volgen? Mail dan naar onszorgnetwerk@ons.be!

 

Bedrijven kunnen er ook voor kiezen om zich te laten coachen door Ons Zorgnetwerk al dan niet in combinatie met het volgen van het train-de-trainerpakket. Gezien de expertise als mantelzorgvereniging kan Ons Zorgnetwerk nog een stap verder gaan en opleidingen en informatiemomenten begeleiden.

Gezien een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid maatwerk is kunnen bedrijven, organisaties en openbare besturen zelf een pakket samenstellen. Een greep uit de mogelijkheden:

  • Traject om zicht te krijgen op noden en behoeften van de werkende mantelzorger – nulmeting van het bedrijf/organisatie op vlak van mantelzorgvriendelijkheid aan de hand van een organisatiescan, organisatie focusgroep en panels, werkgeversbevraging
  • Louter advisering, counseling bij specifieke vragen
  • Opleiding management 
  • Opleiding personeelsverantwoordelijken
  • Opleiding leidinggevenden
  • Intervisie voor leidinggevenden en/of mantelzorgcoaches
  • Mantelzorgontmoetingen op bedrijfsniveau: ervaringsuitwisseling, infosessies van mantelzorgers in het bedrijf