Welzijnsbeleid

WELZIJNSBELEID

De Welzijnswet van 4 augustus 1996 stelt dat werkgevers regelingen dienen te nemen om te voorkomen dat werknemers een risico lopen op mentale en/of fysieke schade bij de uitvoering van hun werk. Sinds 1 september 2014 geldt dit niet alleen meer voor maatregelen inzake geweld, pesten op het werk of ongewenst seksueel gedrag, maar voor psychosociale risico's op het werk in het algemeen.

De soms moeilijke evenwichtsoefening om werk en zorgtaken op elkaar af te stemmen, kan leiden tot combinatiestress bij de werkende mantelzorger. 'Mantelzorgvriendelijke' maatregelen kunnen dan ook ingepast worden in een beleid gericht op het welzijn en welbevinden van de werknemers.  

Het thema 'werk en mantelzorg' kan worden opgenomen in risico-analyses, informatie kan voorhanden zijn op preventiediensten, de vertrouwenspersoon kan een aanspreekpunt vormen, de preventie-adviseur kan trekker zijn van een mantelzorgvriendelijk beleid, het thema kan worden kan worden opgenomen in een globaal (GPP) preventieplan of jaarlijks actieplan (JAP) ...

Meer info: Welzijn op het werk en de preventie van psychosociale risico's (Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg)


[Terug]