Verankering

VERANKERING IN HET BESTAANDE ORGANISATIEBELEID

"Wij ondernemen al stappen in verband met duurzaam ondernemen, maatschappelijk verantwoord ondernemen, mensgericht ondernemen, gelijkekansenbeleid, doelgroepenbeleid, welzijnsbeleid, … Moet ik nu echt een apart beleid voeren dat zich richt op mantelzorgers?"

Hoewel wij spreken over ‘een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid’, hoeven organisaties geen aparte beleidslijn uit te zetten of mantelzorgers als aparte doelgroep te beschouwen binnen HR. Evenmin betekent dit een extra belasting in het takenpakket van bijvoorbeeld een HR-manager.

Het is namelijk aangewezen dat een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid verankerd wordt in, of uitgedacht wordt vanuit de reeds bestaande beleidslijnen van de organisatie. Zo kan er specifieke aandacht zijn voor mantelzorgers vanuit welzijnsbeleid (psychosociale belasting op het werk vanwege de combinatie van zorg en werk),  maatschappelijk verantwoord ondernemen, leeftijdsbewust personeelsbeleid, vanuit de focus op werk-privébalans of gezinsvriendelijkheid, vanuit een retentiebeleid of zelfs binnen verzuimbeleid. De concrete strategieën voor de uitwerking van het mantelzorgvriendelijk beleid kunnen gekoppeld worden aan één of meerdere van deze beleidslijnen.

Het management van een organisatie kan de denkoefening maken om ‘mantelzorgvriendelijkheid’ in te passen in de bedrijfsmissie en –waarden. Op die manier wordt vermeden dat ‘mantelzorgvriendelijk beleid’ het stokpaardje wordt van één bepaalde manager en na enkele goedbedoelde acties een stille dood sterft. Verankering in bestaand beleid, missie, visie en waarden, vergroot namelijk de kans dat de combinatie van werk en mantelzorg een thema is dat ‘levend’ blijft binnen de organisatie.

Kenmerkend is ook dat de ‘mantelzorgvriendelijkheid’ van een bedrijf niet noodzakelijk gemeten wordt aan formele regelingen, dan wel vervat zit in de cultuur die in een bedrijf heerst. In die zin kan de aandacht voor een mantelzorgvriendelijk beleid ten goede komen van een algemene cultuur van openheid en communicatie in de organisatie. Betrokkenheid, openheid en vertrouwen zijn sleutelwoorden om mantelzorg als thema bespreekbaar te maken op de werkvloer. Rechstreeks leidinggevenden kunnen hierbij een sleutelrol spelen. Een 'nieuwe' bedrijfscultuur moet namelijk niet enkel van bovenaf (top-down) geïnitieerd worden, maar moet kunnen groeien vanuit alle geledingen van de organisatie.

Mantelzorgvriendelijk ondernemen kan mogelijks verankerd worden binnen:

Op de website Talentontwikkelaar wordt een overzicht gegeven van mogelijke thema's binnen een HR-beleid en de tools die kunnen worden ingezet.


[Terug]