Pijlers

PIJLERS

Wanneer je ervoor kiest om een mantelzorgvriendelijk beleid te implementeren, is het belangrijk dat je aandacht schenkt aan drie pijlers. Deze drie centrale pijlers zijn:

De concrete uitwerking van een mantelzorgvriendelijk beleid bestaat uit twee actielijnen, nl. globale sensibiliserende acties en individuele trajecten.


[Terug]