Meerwaarde

MEERWAARDE MANTELZORGVRIENDELIJK ONDERNEMEN

Mantelzorgvriendelijk ondernemen levert niet alleen voordelen op voor werknemers met mantelzorgtaken, ook werkgevers zelf hebben er baat bij te investeren in dergelijk beleid.

Voordelen van mantelzorgvriendelijk ondernemen voor werknemers met mantelzorgtaken

Mantelzorgers vinden het heel belangrijk om aan het werk te kunnen blijven, als dat enigszins haalbaar is. Wanneer een werkgever een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid in de organisatie invoert, zorgt dit ervoor dat de moeilijkheden die mantelzorgers kunnen ondervinden bij de onderlinge afstemming van beide takenpakketten zo veel als mogelijk gereduceerd worden. Naast het reduceren van de moeilijkheden in het combineren van werk en zorg, levert mantelzorgvriendelijk ondernemen bovendien enkele concrete voordelen op. Zo onderhoudt de mantelzorger door aan het werk te blijven zijn sociale contacten en wordt isolement vermeden. Ook kan de mantelzorger door aan het werk te blijven zijn financiële draagkracht behouden. Een job naast de zorg is tevens een uitlaatklep, zorgt voor afwisseling in het takenpakket, is een extra uitdaging en geeft voldoening. Ook worden de eigen talenten van de mantelzorger blijvend aangesproken en kunnen ze werken aan hun persoonlijke ontwikkeling.

                                                
Voordelen van mantelzorgvriendelijk ondernemen voor werkgevers

Het implementeren van arbeidsvoorwaarden die maken dat arbeid en zorg goed te combineren zijn, zonder dat dit ten koste gaat van winst en productie is zeker en vast mogelijk. Toch zien veel werkgevers nog te vaak enkel de knelpunten en kosten die werkende mantelzorgers met zich meebrengen.

Uit onderzoek aan de universiteit van Sheffield (Yeandle et al., 2006) blijkt dat in organisaties die een ‘mantelzorgvriendelijk’ beleid hanteren, er minder verloop en verzuim is en de bijhorende kosten dus ook aanzienlijk verminderen. Oudere werknemers (de grootste groep mantelzorgers) blijven langer aan de slag en op die manier wordt kennis en ervaring in de organisatie behouden. Ook de motivatie, de productiviteit en kwaliteit van de dienstverlening gaan erop vooruit. Werknemers kunnen namelijk met een grotere inzet en minder zorgen aan hun werkdag beginnen. Het is onnodig te zeggen dat de stress daalt en de concentratie bevorderd wordt wanneer de mantelzorger weet dat de werkgever openstaat voor vragen rond de combinatie van werk en zorg. 

 

                                               


In de meer recente 'Employer Business Benefits Survey’ van Carers UK (2013), werd bij 223 werkgevers (waarvan bijna de helft uit de privésector) gepeild naar het door hen gepercipieerde effect van het ondersteunen van mantelzorgers op de werkvloer. De meerderheid van de werkgevers had de indruk dat het ondersteunen van werkende mantelzorgers een groot of op z’n minst enig effect had op elk van de bevraagde domeinen. De meeste effecten werden gerapporteerd op het vlak van loyaliteit (93%), retentie (92%), verminderd ziekteverzuim en absenteïsme (88%), gevolgd door verhoogd engagement (85%), verbeterde ‘people management’ (80%), effectievere samenwerking van teams (75%), verbeterde dienstverlening (72%), verhoogde productiviteit (69%), verminderde kosten voor rekrutering en training (65%), verhoogde organisatie-attractiviteit voor potentiële sollicitanten (61%) en kostenbesparing (55%).

Daarnaast blijkt dat mantelzorgers vanuit de zorgsituatie ook allerlei vaardigheden meenemen die transfereerbaar zijn naar de werkcontext, vb. organisatievaardigheden, timemanagement, omgaan met stress, sociale vaardigheden, … Verder wordt ook het werkgeversimago bij werknemers, toekomstige sollicitanten én klanten op een positieve manier opgebouwd. Ten slotte creëert aandacht voor de noden van de werknemers een sfeer van vertrouwen en loyaliteit. Werknemers verwachten niet enkel toegevingen vanuit de organisatie, maar willen ook graag iets terug doen, vb. inspringen in noodsituaties, werken op knelpunturen, … Onderstaande getuigenis van een mantelzorger in een organisatie die een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid voert, illustreert dit treffend:

"I personally go to that extra mile for them, because I appreciate what they are doing for me." (Yeandle et al., 2006)

Onderstaande tabel vat de positieve impact van een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid voor zowel werknemers als werkgevers kort samen.

Voordelen voor werknemers met mantelzorgtaken Voordelen voor werkgevers
Aan het werk blijven: financiële slagkracht, sociale contacten, voorkomen van isolatie, voldoening, uitdaging, inzetten van talenten, persoonlijke ontwikkeling, afwisseling, uitlaatklep Verhoogde inzet en productiviteit
Dalend stressniveau, minder zorgen Meer loyaliteit en betrokkenheid
Verhoogde levenskwaliteit Besparing op kosten van rekrutering en op kosten van accomodatie (vb. Wanneer mantelzorgers thuis werken)
Kwaliteit van zorgverlening Organisatietevredenheid en vertrouwen in het management
  Transfer van vaardigheden uit de mantelzorgsituatie naar de werkcontext
  Positief werkgeversimago naar werknemers, sollicitanten en (potentieel nieuwe) klanten

 

[Terug]