Pijlers en meerwaarde

WAT IS MANTELZORGVRIENDELIJK ONDERNEMEN?

We spreken van een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid wanneer:

  • men in de organisatie bekend is met de term mantelzorg;
  • mantelzorg deel uitmaakt van de visie en het HR-beleid;
  • mantelzorgtaken bespreekbaar zijn (met leidinggevenden, personeelsdienst, collega’s…).
  • de werkgever formele regelingen en/of individueel maatwerk voorziet die de combinatie van werk en mantelzorg voor de medewerkers meer haalbaar maken

‘Het’ mantelzorgvriendelijk beleid bestaat niet. In de praktijk komt mantelzorgvriendelijk ondernemen, naast het creëren van een open klimaat van vertrouwen en bewustzijn omtrent het thema, quasi altijd neer op het leveren van maatwerk. Dit houdt in dat werknemer en werkgever wederzijdse afspraken maken. Startpunt en essentie is steeds de bespreekbaarheid van de situatie tussen leidinggevende en werknemer. Het thema kan bijvoorbeeld standaard in functioneringsgesprekken opgenomen worden. Het gehoord worden in de eigen noden en het weten dat men te rade kan gaan bij de werkgever voor concrete oplossingen, zorgt voor vertrouwen, loyaliteit en rust.

Waarom?

Vermoedelijk zal het maatschappelijk debat rond mantelzorg de komende jaren steeds toenemen, en zal de urgentie van het meenemen van dit thema op de werkvloer stijgen. Daarom is het als werkgever belangrijk om het activeren van een traject rond mantelzorgvriendelijkheid niet uit te stellen tot het ogenblik waarop er zich struikelblokken rond het thema voordoen, maar om ook preventief aan de slag te gaan. [Lees meer - Waarom]

Meerwaarde

Mantelzorgvriendelijk ondernemen levert niet alleen voordelen op voor werknemers met mantelzorgtaken, ook werkgevers zelf hebben er baat bij te investeren in dergelijk beleid. [Lees meer - Meerwaarde]

Pijlers

Wanneer je ervoor kiest om een mantelzorgvriendelijk beleid te implementeren, is het belangrijk dat je aandacht schenkt aan drie pijlers. Deze drie centrale pijlers zijn: visie, cultuur van bespreekbaarheid en vertrouwen, en maatregelen. [Lees meer - Pijlers]

Verankering

Het is aangewezen dat een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid verankerd wordt in, of uitgedacht wordt vanuit de reeds bestaande beleidslijnen van de organisatie. [Lees meer - Verankering]


Wil je concreet aan de slag rond mantelzorgvriendelijk ondernemen? Ga naar 'Start'.