Literatuur

LITERATUUROVERZICHT


 

Hieronder een overzicht van interessante literatuur:

  • De Rouck, B. (2011). ABC van de Mantelzorg. Van administratieve rompslomp tot zelfzorg. Leuven: Davidsfonds.
  • Isarin, J. (2005). Mantelzorg in een ontmantelde privésfeer: Over het combineren van betaalde arbeid en de langdurige en intensieve zorg voor een naaste. Uitgeverij Damon
  • Barrett, F., Fry, R., & Wittockx, H. (2010). Appreciative Inquiry, het basiswerk. Lannoo Campus
  • Ziekenzorg CM. Steekkaart 14:Buitenshuis werken en mantelzorg. V.U. Johan Tourné, Meistraat 13, 2890 Sint-Amands.

I-deals en maatwerkafspraken tussen werkgever en werknemer

  • van de Ven, C., Nauta, A., de Pater, I., & van Viaenen, A. (2012). Iedereen een I-deal? Onderzoek naar dialoog en I-deals bij UMC's en ING. Tijdschrift voor HRM (2), 79-102.
  • Rousseau, D. M. (2005). I-deals: Idiosyncratic deals employees bargain for themselves. New York: M. E. Sharpe.

Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid