Relevantie van een mantelzorgvriendelijk werkklimaat

RELEVANTIE MANTELZORGVRIENDELIJK ONDERNEMEN

De stijgende levensverwachting en de nakende (dubbele) vergrijzing van onze samenleving dwingen ons om meer en meer stil te staan bij de organisatie van de zorg. Door de beperkte capaciteit van onze zorginstellingen, zal de focus in de toekomst noodgedwongen vaker op thuiszorg en mantelzorg komen te liggen (Baele, Debaere, Dely & Janssens, 2013). Zowel de verhoogde pensioenleeftijd als de toenemende participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt – vaak de primaire mantelzorgers – bemoeilijken de combinatie zorg en arbeid. Eén op vijf werkende mantelzorgers blijkt een (zeer) hoge belasting te ervaren (De Boer, van Groenou & Keuzenkamp, 2010). Toch kiezen veel mantelzorgers omwille van financiële en sociale redenen voor voltijdse of deeltijdse arbeid. Mits de nodige ondersteuning van de werkgever en ‘op maat gemaakte’ dienstverlening kunnen mantelzorgers gestimuleerd worden om actief te blijven op de arbeidsmarkt tijdens het verlenen van de zorg.

Een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid komt tegemoet aan noden zowel op maatschappelijk niveau als op niveau van de werkgever en de werknemer.

  • Maatschappelijk niveau (macroniveau): In het kader van de vergrijzing is er nood aan een actieve werkende bevolking die de lasten van de pensioenen helpt dragen. Anderzijds is er nood aan een maatschappelijk geëngageerde bevolking die bereid is de zorg voor hulpbehoevende familieleden en vrienden op zich te nemen. Dit omdat de residentiële zorginstanties over onvoldoende capaciteit beschikken om tegemoet te komen aan het steeds grotere aantal zorgbehoevenden.
  • Organisatieniveau (mesoniveau): Een mensgericht personeelsbeleid brengt enkele opmerkelijke voordelen mee voor de organisatie. Uit literatuur blijkt immers dat verzuimkosten aanzienlijk verminderen, de productiviteit stijgt en de kwaliteit van de werkzaamheden verbetert, de organisatie aantrekkelijker wordt voor werknemers, waardevolle werknemers behouden blijven, en er minder verloop is waardoor er minder kosten zijn voor o.a. werving en selectie van nieuwe medewerkers.
  • Werknemer-mantelzorger (microniveau): Een personeelsbeleid met oog voor de individuele noden van de werknemer zorgt ervoor dat werknemers met zorgtaken de combinatie zorg en werk beter kunnen volhouden. Dit brengt verschillende voordelen met zich mee: de mantelzorger behoudt zijn inkomen, ervaart minder belasting bij het combineren van zorg en arbeid, behoudt sociale contacten met collega’s en behoudt zijn sociale rol in de maatschappij. Op deze manier wordt de draaglast verminderd.

                                                      

 

                                                      

Meer lezen over wat een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid precies inhoudt? [Ga verder]


[Terug]