ESF-project

ESF-PROJECT MANTELZORGVRIENDELIJK PERSONEELSBELEID

Doelstelling project

Deze website werd oorspronkelijk ontwikkeld door het Kennispunt Mantelzorg, de onderzoeksgroep van de bacheloropleiding Verpleegkunde van de Hogeschool West-Vlaanderen (Howest) in het kader van het ESF-project ‘Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid’. Dit project liep van maart 2013 tot maart 2015 met Herlinde Dely als promotor en Céline Baele, Kaat Cornelis en Sarah Janssens als projectmedewerkers. Het ESF-Agentschap daagt organisaties uit acties op te zetten die het functioneren van de arbeidsmarkt duurzaam verbeteren. Dat doet het met zowel Europese als Vlaamse middelen. Het Agentschap verwerft en deelt kennis zodat het kan bijdragen tot de oplossingen van vandaag en morgen. Het ESF komt tot dit resultaat door een voortdurende samenwerking met partners. Meer info op www.esf-agentschap.be.

Het doel van dit project is het faciliteren en ondersteunen van de afstemming tussen werk en mantelzorg bij werkende mantelzorgers. Een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid draagt bij tot een organisatiecultuur waarbinnen werknemers met mantelzorgtaken over voldoende mogelijkheden beschikken om de combinatie van betaald werk met vaak zeer intensieve zorgtaken vol te houden.


Traject

Het theoretisch kader, de tools en de website werden ontwikkeld op basis van de ervaringen opgedaan binnen een traject met drie partnerorganisaties:

  

Op basis van het traject in de partnerorganisaties werd deze website met tools ontwikkeld, die door organisaties gebruikt kan worden om zelfstandig aan de slag te gaan. [Lees meer over het projectverloop en het traject in de partnerorganisaties].


Na het traject: het boek!

Na afloop van het project, werd door Howest contact opgenomen met Ons Zorgnetwerk om met het thema verder aan de slag te gaan. Ons Zorgnetwerk is een erkende vereniging van gebruikers van (thuis)zorg en mantelzorgers. Eén van de taken van Ons Zorgnetwerk is ondersteuning geven aan mantelzorgers en hen zichtbaar maken in de samenleving. Door werknemers te sensibiliseren en ondersteunen rond een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid, kan het welzijn van mantelzorgers die werk en zorg moeten combineren, aanzienlijk verbeterd worden.

Ons Zorgnetwerk sprak met een aantal andere bedrijven en organisaties  (Cegeka, Ecowerf, WZC de Veldekens, de gemeente Pittem, Microsoft Benelux, ETION, Coach Partners en Nelma) op weg naar een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid. Meer en meer groeide het inzicht dat een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid maatwerk is, waarbij elk bedrijf zijn eigen zoektocht naar een werkbare aanpak moet ondernemen. Er zijn ook een aantal gemeenschappelijke bevindingen. Misvattingen, faalervaringen, maar ook successen leveren een schat aan informatie op voor bedrijven die aan de slag willen. Het idee voor een boek dat het geheel van kennis, ervaringen en ontwikkelde materialen bundelt was geboren!


Met dank aan

Het product van dit project is dus ontstaan vanuit een cocreatief proces tussen de leden van de onderzoeksgroep Kennispunt Mantelzorg, de leden van de klankbordgroep, en werkende mantelzorgers en medewerkers, leidinggevenden, directie en management van de partnerorganisaties.

De vele mantelzorgers die hun verhalen met ons deelden

De bezielers van het project: Kurt Debaere en Herlinde Dely

GVO-groep:  Tomas Lambrecht (Operationeel Manager GVO-groep), Bernard Bruggeman (Algemeen Directeur GVO-groep), Johan Himpe (directeur Sint-Vincentius Kortrijk), Eveline Breye, en Mieke Marijsse (zorgcoördinatoren Sint-Vincentius Kortrijk), Linus Vanlaere, de directeurs en zorgcoördinatoren van de verschillende voorzieningen, de leidinggevenden en medewerkers.

Landelijke Thuiszorg vzw/ONS: Hilde Weckhuysen (stafmedewerker Ons Zorgnetwerk), Anne Dedry/Marleen Vanhees (Directeur Ons Zorgnetwerk), Gaby Trompet (Directeur Personeel ONS), Elsemarie Van de Wauwer (Manager Personeel en Organisatie Landelijke Thuiszorg), Els De Boer (Coach personeel eerstelijn), Griet D'Heer, Lieve Belmans, Pascale Baelemans, Kristin Meersschaert (ZorgSaam), de leidinggevenden en medewerkers.

Vanden Broele Group:  Tom Vanden Broele (CEO), Anouk Van de Meulebroecke, Bram Van Impe (COO Vanden Broele Productions), Roos Taillieu (COO Novado), Lionel Borra (COO Cayman Communication Agency),  de leidinggevenden en medewerkers.

De overige organisaties en bedrijven die getuigen in ons boek: Cegeka, Ecowerf, WZC de Veldekens, de gemeente Pittem, Microsoft Benelux, ETION Coach Partners en Nelma

De leden van de klankbordgroep (in alfabetische volgorde): Beyers Sophie (coördinator Steunpunt Mantelzorg Socialistische Mutualiteiten), Claes Erna (trainer-adviseur Fenrir Consult), De Cubber Geert (lector bedrijfsmanagement Howest), Debusschere Franky (Ziekenzorg CM), Deslyper Luc (Preventieadviseur Stad Brugge), Janssens Nele (sTimul), Leenaert Nick (Talent Director Unilin), Lefevere Jo (lector Arteveldehogeschool, JL Consulting), Missault Bram (HR-medewerker Stad Brugge), Moons Dirk (Studiedienst Vlaamse Regering), Van de Bourry Els (Stafmedewerker Bond Moyson-Zorg), Vanden Bussche Dominiek (HR-adviseur Dienst Personeel en HR, Howest), Vanderhaeghe Stephan (SERV), Vanderleyden Lieve (Studiedienst Vlaamse Regering), Verhaeghe Kristien (projectontwikkelaar EAD/diversiteitsconsulent RESOC-SERR)

De collega's van Howest (in alfabetische volgorde): Lode De Geyter, Piet Grymonprez, Isabel Uitdebroeck, Lefebvre Luc (lector bedrijfsmanagement), Verhalle Luc (directeur Personeel en HR), Peter Vanloo, Bart Strubbe, de collega's van het team Verpleegkunde, de dienst Onderzoek van Howest.

Andere waardevolle bijdragen (in alfabetische volgorde): Bourdeaud'hui Ria (SERV), Brussel Maudy (Palet Welzijn), Coucke Trees (sTimul), D'Hooghe Nele (FOD WASO), Jelle D'Hulster (Aerypton bvba), Hermans Kristien (KULeuven Magenta), Holtzer Lon (Zorgambassadeur Vlaanderen), Hufkens Mark (Flanders Bike), Lonti Joëlle (Triodos Bank), prof. dr. Martens Hilda (UHasselt), Missiaen Claude (Flanders Synergy), Morren Marjolein, Rys Liselot, De Lathouwer Koenraad, Kiezenberg Kitty (mantelzorgmakelaar, Nederland), Quintens Johan (RVA), Seghers Noor (KULeuven Magenta), Samyn Bernard (Waak BW vzw), Thys An (ISW Limits),Van de Plas Corien (mantelzorgmakelaar, Nederland), Vannieuwenhuyse Tim (Waak BW vzw), Verbakel Toon (personeelsmanager Van der Graft Accountants, Nederland),  prof. dr. Wittockx Herman (associate professor strategic leadership)

RESOC-SERR Brugge, Trefpunt Zorg, Flanders Care, Eurocarers, VOKA Health Community