Welkom

Welkom op de website mantelzorgvriendelijk ondernemen!

Meer dan 100 000 Vlamingen combineren hun betaalde job met mantelzorg. Deze website biedt informatie over het afstemmen van werk met onbetaalde mantelzorgtaken en is vooral gericht naar werkgevers, HR consultants, trainers, coaches, loopbaanbegeleiders, preventiemedewerkers, maar ook naar werkende mantelzorgers zelf. Op deze website vindt u heel wat nuttige documentatie en links, alsook concrete tips, instrumenten (zie overzicht tools) en een stappenplan om een mantelzorgvriendelijk beleid en klimaat te installeren in uw organisatie (zie stappenplan). Op deze website vindt u ook tips en methodieken hoe u concreet kan omgaan met specifieke individuele mantelzorgsituatie (tools: 'mantelzorgvriendelijke maatregelen', 'gespreksleidraad', 'mantelzorgcoach' en het 'doe-het-zelf-pakket voor mantelzorgers') .

De theorie, tools en tips die op deze website staan, komen ook aan bod in het boek "werken, zorgen, leven" dat verkrijgbaar is via onszorgnetwerk@ons.be aan 25 € (inclusief verzendingskosten). In het boek kunt u bovendien ook getuigenissen aantreffen van verschillende organisaties en bedrijven die met een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid aan de slag zijn gegaan, zowel als van werkende mantelzorgers zelf.

                  

Doorheen de verschillende luiken van de website wordt u gegidst door het thema mantelzorg ("context"), de combinatie werk en zorg, de meerwaarde van het investeren in een mantelzorgvriendelijk klimaat ("pijlers en meerwaarde") en de stappen die gezet kunnen worden op weg naar een mantelzorgvriendelijke organisatiecultuur ("start"). Mantelzorgers kunnen hier ook terecht voor het "doe-het-zelf-pakket" waarin zij gegidst worden na te denken over hun noden en hoe deze over te brengen naar hun werkgever.

Wilt u praktisch aan de slag en met uw organisatie groeien naar een duurzame, toekomstgerichte en mensgerichte onderneming? Wilt u weten hoe u onze tools en vormingsmethodieken kan toepassen? Volg dan zeker onze tweedaagse Train de Trainer. Meer info over onze Train de Trainer kunt u ook verkrijgen via onszorgnetwerk@ons.be 

Opgelet: De knoppen bovenaan de pagina moet u tweemaal aanklikken om het menu tevoorschijn te zien komen. Voor een duidelijk overzicht van de inhoud van deze website kan je helemaal onderaan deze pagina de 'sitemap' bekijken.

We wensen u een boeiend traject op weg naar een mantelzorgvriendelijke organisatiecultuur!


ESF-Project Mantelzorgvriendelijk Ondernemen

Deze website werd ontwikkeld door het Kennispunt Mantelzorg, de onderzoeksgroep van de bacheloropleiding Verpleegkunde van de Hogeschool West-Vlaanderen (Howest), in samenwerking met drie partnerorganisaties:

  

Deze website is het resultaat van een tweejarig project (2013-2015) binnen de oproep Innovatie van het Europees Sociaal Fonds (ESF). De website en de beschikbare instrumenten werden ontwikkeld dankzij de steun van het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse Overheid.  Meer info op www.esf-agentschap.be.

                                    

Na afloop van het project, ging Ons Zorgnetwerk verder met het thema aan de slag. Ons Zorgnetwerk sprak met een aantal bijkomende bedrijven en organisaties  (Cegeka, Ecowerf, WZC de Veldekens, de gemeente Pittem, Microsoft Benelux, ETION, Coach Partners en Nelma) over  mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid. Ook hun ervaringen vonden de weg naar het boek en deze website.

 

Om de leesbaarheid van de website te behouden, wordt telkens in de ‘hij’-vorm geschreven wanneer het om mantelzorgers/werknemers/werkgevers/… gaat. Uiteraard geldt dit alles zowel voor mannelijke als vrouwelijke mantelzorgers/werknemers/werkgevers.